page_banner

חֲדָשׁוֹת

סיכויי הפיתוח של ציפויים על בסיס מים

החשיבות של ציפויים על בסיס מים:

ראשית, המאפיין של צבע על בסיס מים הוא שיש לו כמה מאפיינים של מים, שהם שונים מהצבע המסורתי, אבל מים הם חומר שכולנו מכירים בחיינו.בין אם זה כביסה, בישול או שתייה, זה בלתי נפרד ממנו, כך שהצבע על בסיס מים בצבע מסוג זה יכול להראות רק את תכונותיו כמו מים, אבל הצלחתו האמיתית טמונה בהפחתת שיעור הממיסים האורגניים בצבע, או אפילו החלפה מלאה של ממיסים אורגניים.הסיבה למסקנה זו היא שהממיסים האורגניים הכלולים בציפויים מסורתיים הביאו יותר מדי צרות לחיי אדם, אך לפני הופעת ציפויים על בסיס מים, אנשים חייבים לקבל את ההשפעות השליליות של ציפויים מסורתיים.

שנית, היתרונות של צבע על בסיס מים אינם מוגבלים רק לשמירה על הסביבה, הוא יכול גם להגן על אנשי הבנייה.העובדים הפועלים בתעשיית הצבע חייבים להיות מורעלים פחות או יותר מצבעים מסורתיים, וחלק מהאנשים אף חוו שריפות הבוערות חומרים אורגניים.הופעת ציפויים על בסיס מים הפכה את הטיפול הלא רעיל לקל יותר ופחות רעיל לעובדים.למען איכות הסביבה, זה מביא בריאות גם למי שעובד בקו החזית.

לבסוף, מבחינת המחיר, לציפויים על בסיס מים יש עלות-תועלת חסכונית ופרקטית יותר.הממיסים האורגניים המצויים בממסים המסורתיים מוגבלים בנפט, בעוד שציפויים על בסיס מים מכילים מעט מאוד ממסים אורגניים, או אפילו אינם מכילים ישירות ממסים אורגניים, כך שההגבלה קטנה מאוד, והמחיר זול מאוד.לכן, בהשוואה לשימוש בממיסים אורגניים, הוא מושפע ממחיר הנפט במדינות אחרות.לחדש ולפתח ציפויים על בסיס מים לבד זה כמו להתנתק מהכבלים.מי שיכול לפתח ציפויים על בסיס מים משלו וליישם אותם באופן נרחב יכול להקל על התעשייה הפטרוכימית המוגבלת.הלחץ לפתח ממיסים אורגניים לאנרגיה יכול גם להביא יתרונות ניכרים לכלכלה שלאחר מכן של המדינה.ניתן לראות מכך שפיתוח ציפויים על בסיס מים הוא לא רק טרנד בתעשיית הציפויים, אלא גם דרך חדשה למדינות לשפר את התחרותיות שלהן ולהקל על הלחץ על האנרגיה הפטרוכימית.

סיכויי הפיתוח של ציפויים על בסיס מים:

הפיתוח של ציפויים על בסיס מים במדינות שונות עדיין בתהליכי חיפוש.כיום, שיעור הציפויים על בסיס מים בתעשייה ובתחומים אחרים עדיין קטן יחסית.גורמים שונים משפיעים על פיתוח ציפויים על בסיס מים.לאט לאט, מכירות ציפויים על בסיס מים במדינות מפותחות יכולות להוות כ-80%, אך רק 40% במדינות מתפתחות, מה שמראה את הפער בין המדינות בפיתוח ציפויים על בסיס מים.עם זאת, בשנים האחרונות, הנהגת מדיניות הגנת הסביבה בעולם ושיפור המודעות של אנשים להגנת הסביבה במדינות שונות קידמו את הפיתוח של ציפויים על בסיס מים.יותר ויותר צעירים עוסקים במחקר של ציפויים על בסיס מים.הפיתוח העתידי של ציפויים על בסיס מים בעולם יהיה טוב מאוד.

במקביל, המחסור באנרגיה פטרוכימית הביא הזדמנויות חדשות לפיתוח ציפויים על בסיס מים.מכיוון שמשאבי נפט הם משאבים שאינם מתחדשים, בהקשר של מחסור הולך וגובר במשאבי נפט, מחיר הנפט העולמי עולה במהירות, וגם מחירי המוצרים הקשורים לנפט עולים בהתאם.בזמן הזה אנשים שמו לב ליתרונות של ציפוי על בסיס מים, ולכן בשנים האחרונות יש יותר ויותר דוגמאות לשימוש בציפויים על בסיס מים בציפוי תעשייתי.על פי מדיניות הגנת הסביבה של מדינות שונות ברחבי העולם, המאפיינים של ציפויים על בסיס מים יכולים להיענות היטב לקריאה שלו, שהיא הזדמנות נדירה לפיתוח.


זמן פרסום: 19 באוקטובר 2022